Accumulus Threat Shield

Accumulus Threat Shield là một nền tảng an ninh mạng thống nhất cho tất cả mọi người sử dụng công nghệ Blockchain.

Accumulus Threat Shield đang airdrop tổng cộng 2,500,000 token ATST cho 10,000 người tham gia đầu tiên. Tham gia nhóm Telegram của họ, theo dõi họ trên Twitter và retweet tweet được ghim, like trang Facebook của họ và gửi thông tin chi tiết của bạn đến biểu mẫu airdrop để nhận 250 token ATST.

Hướng dẫn các bước:

Giá trị ước tính

$ 25

Số token nhận được

250 ATST

Số người tham gia tối đa

10,000

Tổng quan airdrop


Video