Axonomy

Axonomy hướng đến thay đổi việc tài trợ dự án truyền thống thành một hệ thống đầu tư mạo hiểm do người dùng điều khiển. Dựa trên một tập hợp đồng thuận chung làm nền tảng cho khuôn khổ công nghệ, các tính năng bỏ phiếu và ươm tạo của Axonomy nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cả người dùng, dự án và nhà đầu tư.

Axonomy đang airdrop 60 token AXON cho các thành viên cộng đồng của mình. Đăng ký tại trang web của họ và hoàn thành KYC, tham gia nhóm Telegram của họ, theo dõi họ trên Twitter để nhận được 60 token AXON. Ngoài ra, bạn có thể kiếm thêm token AXON bằng cách mời bạn bè của bạn.

Hướng dẫn các bước:

  • Truy cập trang web Axonomy.
  • Đăng ký bằng địa chỉ email của bạn.
  • Điền mã xác minh mà bạn nhận được vào email của bạn và hoàn tất đăng ký.
  • Hoàn thành KYC.
  • Tham gia nhóm Telegram của họ.
  • Theo dõi họ trên Twitter.
  • Bạn sẽ nhận được 60 token AXON.
  • Khi KYC được phê duyệt, bạn có thể nhấp vào “Vote” và bỏ phiếu cho dự án bạn yêu thích.
  • Ngoài ra, bạn có thể kiếm thêm token AXON bằng cách mời bạn bè của mình tham gia.

Để biết thêm thông tin về airdrop, hãy truy cập bài viết Medium này.

 

Giá trị ước tính

$ 42

Số token nhận được

60 Axon

Số người tham gia tối đa

Không giới hạn

Tổng quan airdrop