BitValve

BitValve là một nền tảng giao dịch tiền điện tử P2P tiên tiến. Mục đích của nó là nhằm phá vỡ thị trường độc quyền giao dịch P2P hiện tại bằng cách giới thiệu một nền tảng độc đáo và đầy đủ tính năng cho các trader trên toàn cầu.

BitValve đang airdrop tổng cộng 20.000 BTV token cho các thành viên cộng đồng của mình. Truy cập biểu mẫu airdrop của họ, hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản và điền thông tin chi tiết của bạn vào biểu mẫu airdrop để nhận được tối đa 2 stake.

Hướng dẫn các bước:

  • Truy cập vào biểu mẫu airdrop của BitValve.
  • Tham gia nhóm Telegram của họ. (+1 stake)
  • Thêm câu sau vào phần tiểu sử Telegram của bạn cho đến khi kết thúc giai đoạn bounty: SUPPORTER OF BITVALVE.COM – THE FUTURE OF P2P CRYPTO EXCHANGE. (+1 stake, tùy chọn)
  • Đăng tải bằng chứng tham gia của bạn trên Bitcointalk thread này.
  • Điền thông tin chi tiết của bạn vào biểu mẫu airdrop.
  • Bạn sẽ nhận được tối đa 2 stake.

Để biết thêm thông tin về airdrop, hãy truy cập Bitcointalk thread sau. Kiểm tra trạng thái tham gia airdrop của bạn trên Bảng tính này.

 

Giá trị ước tính

N/A

Số token nhận được

N/A

Số người tham gia tối đa

Không giới hạn

Tổng quan airdrop