Btmore

Btmore là một nền tảng dự đoán trực tuyến cung cấp giao dịch hợp đồng dựa trên tiền điện tử. Đoán xem giá sẽ tăng hay giảm và giành chiến thắng!

Btmore đang airdrop 5 USDT cho các thành viên cộng đồng của mình. Đăng ký tại trang web của họ và xác minh địa chỉ email của bạn để nhận 5 USDT vào tài khoản của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ được nhận thêm 5 USDT khi nạp bất kỳ tài sản tiền điện tử nào (tùy chọn).

Hướng dẫn các bước:

  • Truy cập trang web Btmore.
  • Đăng ký và xác minh địa chỉ email của bạn.
  • Bạn sẽ nhận được 5 USDT vào tài khoản của mình.
  • Bạn cũng có thể nhận được 5 USDT khi nạp bất kỳ tài sản tiền điện tử nào (tùy chọn).
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chiến dịch này, bạn có thể hỏi trong nhóm Telegram chính thức của họ.

Giá trị ước tính

$ 5

Số token nhận được

5 USDT

Số người tham gia tối đa

Không giới hạn

Tổng quan airdrop