DecentraX

DecentraX nhằm mục đích giải quyết các vấn đề chấp nhận hàng loạt mà blockchain hiện tại phải đối mặt và tạo ra một mạng lưới cho phép mọi người tham gia ngay cả với những hiểu biết cơ bản nhất về công nghệ blockchain.

DecentraX đang airdrop 2 token DCX cho các thành viên cộng đồng của họ. Chat với bot Telegram của họ, hoàn thành các nhiệm vụ dễ dàng và gửi thông tin chi tiết của bạn đến bot để nhận 2 token DCX. Ngoài ra, kiếm 1 token DCX cho mỗi lượt giới thiệu.

Hướng dẫn các bước:

 • Chat với bot Telegram
 • Nhấp vào liên kết được cung cấp bởi bot để tiếp tục
 • Tham gia nhóm Telegram của họ
 • Kết nối tài khoản Twitter của bạn với bot
 • Theo dõi họ trên Twitter
 • Trả lời một câu hỏi đơn giản về DecentraX
 • Gửi thông tin của bạn đến bot
 • Bạn sẽ nhận được 2 token DCX
 • Ngoài ra, bạn có thể kiếm được 1 token DCX cho mỗi lượt giới thiệu.

Giá trị ước tính

$ 5 + $2.5 / lượt giới thiệu

Số token nhận được

2 DCX

Số người tham gia tối đa

Không giới hạn

Tổng quan airdrop


 • Ngày phát hành ICO: 30-10-2018
 • Ngày Pre-sale: 01-08-2018
 • Trang web: https://www.decentrax.io/
 • Giá ICO: 1 DCX = 2.5 USD
 • Ký hiệu: DCX
 • Tổng cung: 25,000,000 DCX
 • Whitepaper: Download Whitepaper
 • Twitter:
 • Facebook:
 • Nhóm Telegram:
 • Reddit:

Video