Grailum Lab

Grailum Lab là một nền tảng công nghệ sổ cái phi tập trung. Nó được tạo ra trên tinh thần và tầm nhìn tuyệt vời về công nghệ sổ cái phi tập trung 100% mà không gian lận lặp chi double-spending, mất tiền/giá trị khi chuyển.

Grailum Lab đang airdrop 350 GXM cho các thành viên cộng đồng của họ. Truy cập trang airdrop của họ, đăng ký tại trang web, tham gia vào tất cả các airdrop để kiếm 350 GXM.

Hướng dẫn các bước:

1. Airdrop 1: 100 GXM

  • Truy cập trang airdrop của Grailum Lab
  • Tải về và cài đặt ví Grailum từ đây
  • Đăng ký tài khoản tại Grailum Lab
  • Mở một ticket và gửi cho họ ID tài khoản mới của bạn cùng với địa chỉ ví Grailum của bạn
  • Bạn sẽ nhận được 100 đồng GXM

2. Airdrop 2: 250 GXM (kết thúc vào ngày 15 tháng 1 năm 2019)

  • Đăng ký tài khoản tại Grailum Lab hoặc BitBoots
  • Tải về và cài đặt ví Grailum từ đây
  • Đăng nhập vào tài khoản BootTrader của bạn và thiết lập địa chỉ Grailum mới trong hồ sơ của bạn
  • Mở một ticket để yêu cầu kế hoạch Free Airdrop BootTrader của bạn
  • Bạn sẽ nhận được 250 đồng GXM

3. Airdrop 3: Giới thiệu và kiếm GXM miễn phí

Chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn từ trang web Grailum của bạn và kiếm 20% Airdrop GXM cho bất kỳ giao dịch bán nào mà người bạn giới thiệu thực hiện.

Giá trị ước tính

$ 70

Số token nhận được

350 GXM

Số người tham gia tối đa

Không giới hạn

Tổng quan airdrop