Griffex

Griffex là một thị trường để bán và mua tiền điện tử thông minh, một nền tảng giao dịch linh hoạt mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư dày dạn, trader nhỏ lẻ và những người đam mê tiền điện tử trong việc quản lý danh mục đầu tư đa tiền tệ.

Griffex đang airdrop 9400 token GFX cho các thành viên cộng đồng của họ. Đăng ký tại trang web của họ, hoàn thành các nhiệm vụ xã hội và gửi thông tin chi tiết của bạn đến trang airdrop để nhận tới 9,400 token GFX. Ngoài ra, kiếm 1,000 token GFX cho mỗi lượt giới thiệu.

Hướng dẫn từng bước một:

 • Truy cập trang web của Griffex.
 • Đăng ký và xác minh địa chỉ email của bạn.
 • Tham gia nhóm Telegram của họ. (+500 GFX)
 • Tham gia kênh Discord của họ. (+500 GFX)
 • Theo dõi họ trên Twitter. (+150 GFX)
 • Theo dõi họ trên Facebook. (+100 GFX)
 • Theo dõi họ trên Linkedin. (+100 GFX)
 • Theo dõi họ trên Instagram. (+100 GFX)
 • Theo dõi trang Reddit của họ. (+100 GFX)
 • Tương tự, hoàn thành các nhiệm vụ khác từ trang airdrop của họ.
 • Nhấp vào Submit Task và gửi thông tin của bạn.
 • Bạn sẽ nhận được tới 9400 token GFX khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ.
 • Ngoài ra, kiếm 1,000 token GFX cho mỗi lượt giới thiệu.

Để biết thêm thông tin về airdrop, hãy truy cập chủ đề trên Bitcointalk này.

Giá trị ước tính

$ 94 + $10 / lượt giới thiệu

Số token nhận được

9,400 GFX

Số người tham gia tối đa

Không giới hạn

Tổng quan airdrop