idap.io

idap.io là một nền tảng tài sản kỹ thuật số quốc tế, nhằm mục đích cung cấp một hệ sinh thái phái sinh hoàn chỉnh cho tài sản tiền điện tử, cung cấp các hợp đồng tương lai, chiến lược calendar spread và butterfly spread, hợp đồng quyền chọn và hoán đổi giữa các sản phẩm giao dịch chính.

idap.io đang airdrop 200 token IDAP cho các thành viên cộng đồng của mình. Đăng ký tại trang web của họ và xác minh email của bạn để nhận 200 token IDAP. Giới thiệu cho bạn bè của bạn để kiếm 200 token IDAP cho mỗi lượt giới thiệu. Đối với mỗi người bạn đăng ký thông qua giới thiệu của bạn, bạn sẽ kiếm được 200 token IDAP và bạn của bạn cũng sẽ kiếm được 200 token IDAP.

Hướng dẫn các bước:

 • Truy cập trang web idap.io.
 • Đăng ký và xác minh địa chỉ email của bạn.
 • Bạn sẽ nhận được 200 token IDAP.
 • Giới thiệu cho bạn bè của bạn để kiếm 200 token IDAP cho mỗi lượt giới thiệu.
 • Đối với mỗi người bạn đăng ký thông qua giới thiệu của bạn, bạn sẽ kiếm được 200 token IDAP và bạn của bạn cũng sẽ kiếm được 200 token IDAP.

Giá trị ước tính

$ 6 + $6 / lượt giới thiệu

Số token nhận được

200 IDAP

Số người tham gia tối đa

Không giới hạn

Tổng quan airdrop


 • Ngày phát hành ICO: 07-08-2018
 • Ngày Pre-sale: 25-06-2018
 • Trang web: https://www.idap.io/
 • Giá ICO: 1 IDAP = 0.03 USD
 • Ký hiệu: IDAP
 • Tổng cung: 1,000,000,000 IDAP
 • Whitepaper: Download Whitepaper
 • Twitter:
 • Facebook:
 • Nhóm Telegram:
 • Kho mã nguồn Github:
 • Reddit:

Video