KRONN

Hệ thống sàn giao dịch KRONN nhằm mục đích cung cấp một dịch vụ giao dịch thời gian thực giữa tiền điện tử với nhau và tiền điện tử với fiat mạnh mẽ và đáng tin cậy.

KRONN đang airdrop 10 token KREX cho các thành viên Telegram của họ. Tham gia nhóm Telegram của họ và gửi chi tiết thông tin KYC của bạn đến bot Telegram của họ để nhận token. Đồng thời, bạn có thể nhận 1 KREX cho mỗi lượt giới thiệu, tối đa 5 lượt giới thiệu.

Hướng dẫn các bước:

  • Chat với bot Telegram
  • Tham gia nhóm Telegram của họ
  • Gửi chi tiết KYC của bạn cho bot
  • Bạn sẽ nhận được 10 token KREX
  • Đồng thời nhận 1 KREX cho mỗi lượt giới thiệu, tối đa 5 lượt giới thiệu.

Giá trị ước tính

$ 3.3 + $0.33 / lượt giới thiệu

Số token nhận được

10 KREX

Số người tham gia tối đa

2,000

Tổng quan airdrop