LTO Network

LTO Network là một nền tảng Blockchain cho phép mô hình B2B cộng tác trên cơ sở bình đẳng bằng cách sử dụng các quy trình không cần sự tin cậy.

LTO Network đang airdrop các token LTO miễn phí cho các thành viên cộng đồng của mình. Đăng ký tại trang web của họ, hoàn thành các nhiệm vụ xã hội đơn giản và điền thông tin chi tiết của bạn vào biểu mẫu airdrop để nhận điểm LTO miễn phí. Ngoài ra, bạn sẽ kiếm được 20 điểm LTO cho mỗi lượt giới thiệu. Bạn có thể giới thiệu tối đa 100 người một ngày.

Hướng dẫn các bước:

 • Truy cập trang web LTO Network.
 • Đăng ký và xác minh địa chỉ email của bạn.
 • Chuyển đến profile của bạn và kết nối với tài khoản Twitter của bạn.
 • Theo dõi họ trên Twitter. (+50 điểm LTO)
 • Hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau để kiếm thêm điểm LTO.
 • Ngoài ra, bạn sẽ kiếm được 20 điểm LTO cho mỗi lượt giới thiệu.
 • Mỗi người mà bạn mời cũng sẽ nhận được 10 điểm LTO.
 • Bạn có thể giới thiệu tối đa 100 người mỗi ngày.

Giá trị ước tính

N/A

Số token nhận được

N/A

Số người tham gia tối đa

Không giới hạn

Tổng quan airdrop


 • Trang web: https://lto.network/
 • Giá ICO: 1 LTO = 0.03 USD
 • Ký hiệu: LTO
 • Tổng cung: 500,000,000 LTO
 • Twitter:
 • Nhóm Telegram:
 • Kho mã nguồn Github:
 • Reddit:

Video