OATH Protocol

OATH Protocol là một giao thức giải quyết tranh chấp và quản trị dựa vào cộng đồng để đưa ra các quyết định quản trị quan trọng, giải quyết tranh chấp của người dùng và điều tiết nội dung trong số các trường hợp sử dụng khác.

OATH Protocol hiện đang airdrop tổng cộng 50,000,000 token OATH cho các thành viên cộng đồng của họ. Tạo một tài khoản tại OATH Protocol, tham gia nhóm và kênh Telegram của họ và gửi thông tin chi tiết của bạn vào biểu mẫu airdrop để nhận 900 token OATH. Các thành viên tích cực hàng đầu trong nhóm Telegram sẽ nhận được các phần thưởng khác nữa.

Hướng dẫn các bước:

  • Tạo một tài khoản tại OATH Protocol
  • Xác nhận mail của bạn, đăng nhập và hoàn thành KYC của bạn (+700 OATH)
  • Tham gia nhóm Telegramkênh Telegram của họ (+200 OATH)
  • Gửi thông tin chi tiết của bạn tới biểu mẫu airdrop này
  • Bạn sẽ nhận được 900 token OATH
  • Đồng thời bạn có thể kiếm được 200 – 800 token OATH cho mỗi lượt giới thiệu
  • Đồng thời có thể kiếm được tới số token OATH trị giá 1,000 USD bằng cách tham gia vào chiến dịch bounty của họ
  • Việc phân phối token sẽ là 30 ngày sau khi hoàn thành token sale OATH.

Giá trị ước tính

$ 4.5 + $1 / lượt giới thiệu

Số token nhận được

900 OATH

Số người tham gia tối đa

8,000

Tổng quan airdrop