OmegaX

OmegaX là một nền tảng để token hóa, lưu trữ và trao đổi bất kỳ loại tài sản nào. Nó là một nền tảng công nghệ dựa trên một blockchain được vận hành có thể được sử dụng để token hóa tài sản theo các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế.

OmegaX đang airdrop 50 token cho các thành viên trong cộng đồng của mình. Tạo một ví OmegaX, theo dõi họ trên tất cả các nền tảng xã hội được yêu cầu, chia sẻ các bài đăng được đề cập và điền thông tin chi tiết của bạn vào biểu mẫu airdrop để nhận token.

Hướng dẫn các bước:

  • Truy cập trang biểu mẫu airdrop của OmegaX.
  • Tạo một ví OmegaX.
  • Tham gia nhóm Telegram của họ.
  • Theo dõi họ trên Twitter và retweet lại tweet này.
  • Thích trang Facebook của họ và chia sẻ bài đăng này.
  • Điền thông tin chi tiết của bạn vào biểu mẫu airdrop.
  • Bạn sẽ nhận được 50 token OMEGAX.
  • Tất cả những người tham gia airdrop sẽ được tham gia bốc thăm và 15.000 token sẽ được phân phối cho ba người tham gia may mắn.

Giá trị ước tính

$ 3.5

Số token nhận được

50 OMEGAX

Số người tham gia tối đa

100,000

Tổng quan airdrop