ThorSwap

ThorSwap là một nền tảng giao dịch tài sản mã hóa phi tập trung được cung cấp bởi đội ngũ Thor Network. Nó dự định sẽ hỗ trợ bao gồm cả các giao dịch tài sản kỹ thuật số giao ngay ẩn danh, lệnh giới hạn, lệnh thị trường, đấu giá tài sản không thể thay thế (non-fungible asset), v.v. và sẽ tiếp tục cải thiện dựa trên nhu cầu thị trường trong tương lai, chẳng hạn như thiết lập thị trường giao dịch phi tập trung cho công cụ phái sinh.

ThorSwap đang airdrop 500 token THT cho người dùng mới. Đăng ký tại ThorSwap để nhận 500 token THT. Ngoài ra bạn cũng sẽ nhận được 500 THT cho mỗi lượt giới thiệu.

Hướng dẫn các bước:

  • Truy cập trang đăng ký ThorSwap.
  • Điền thông tin chi tiết của bạn và đăng ký.
  • Xác nhận email của bạn và đăng nhập.
  • Bạn sẽ nhận được 500 token THT.
  • Ngoài ra bạn cũng sẽ nhận được 500 THT cho mỗi lượt giới thiệu.

Giá trị ước tính

N/A

Số token nhận được

500 THT

Số người tham gia tối đa

Không giới hạn

Tổng quan airdrop