XPChain

XPChain là một dự án mã nguồn mở nhắm đến một xã hội cho phép mọi người có được trải nghiệm mới thông qua kết nối mọi người trong thế giới thực bằng cách sử dụng tiền điện tử.

XPChain đang airdrop tổng cộng 250.000.000 coin XPC cho các thành viên cộng đồng của mình. Tải xuống ví XPChain, đăng ký airdrop và hoàn thành một số nhiệm vụ xã hội đơn giản để nhận được tới 8 entry.

Hướng dẫn các bước:

  • Truy cập trang airdrop XPChain.
  • Tải xuống ví XPChain cho nền tảng của bạn.
  • Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ xã hội được đề cập.
  • Bạn sẽ nhận được 8 entry.
  • Bạn sẽ nhận được một phần tương đương với tổng giá trị airdrop tùy thuộc vào số lượng entry.

Giá trị ước tính

N/A

Số token nhận được

N/A

Số người tham gia tối đa

80,000

Tổng quan airdrop