Cloverdex

Cloverdex là một nền tảng bao gồm một sàn giao dịch phi tập trung lai mô-đun và một ví đa tiền tệ an toàn. Họ cung cấp một mô hình one-stop

Read more

Hdac

Hdac cho phép các thiết bị IoT truyền thông tin nhanh chóng và hiệu quả, xử lý danh tính, xác thực, lưu trữ dữ liệu và thanh toán vi mô.

Read more