Singh

Singh là Mạng lưới Sáng tạo Nội dung Dân chủ, dưới dạng một ứng dụng di động, nơi mọi người trên toàn thế giới có thể kiếm tiền từ tài

Read more

Hxro

Hxro là một nền tảng trò chơi tiền điện tử kết hợp giao dịch tiền kỹ thuật số với trò chơi xã hội dựa trên kỹ năng. Hxro đang airdrop

Read more

WHIRL

WHIRL là một nền tảng gọi vốn cộng đồng định hướng xã hội. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng WHIRL để nhận tài trợ cho bất cứ điều

Read more

BitTorrent

BitTorrent tạo điều kiện cho các điểm cuối phần mềm máy khách (client) cộng tác với nhau để cho phép phân phối các tệp lớn đáng tin cậy và hiệu

Read more