QuarkChain

QuarkChain là một hệ thống giao dịch ngang hàng dung lượng cao. Đó là một permissionless blockchain (blockchain mở) sáng tạo nhằm đáp ứng tiêu chuẩn thương mại toàn cầu.

Read more