Ethereum Classic đã “gục ngã” trước cuộc tấn công 51%?

3.191 Total Views
[Sassy_Social_Share count="1" total_shares="ON"]

Ethereum Classic tấn công 51%

Pool đào Etherchain đã báo cáo rằng Ethereum Classic (ETC) đã “gục ngã” trước cuộc tấn công 51% với “sự tái tổ chức trên 100 block khác nhau”.

Một cuộc tấn công 51% xảy ra khi một kẻ tấn công chiếm hơn 50% sức mạnh băm trên blockchain. Nó cho phép những kẻ tấn công có thể thực hiện gửi một đồng tiền điện tử 2 lần, do đó, nó thường được gọi là một cuộc tấn công gian lận lặp chi – double spending.

“Tái tổ chức lại các block” như đã đề cập trong tweet của Etherchain, đề cập đến một blockchain, loại trừ các block ban đầu được cho là một phần của chuỗi dài nhất. Điều này phù hợp với một cuộc tấn công gian lận lặp chi.

Chúng tôi có thể xác nhận rằng đã có một cuộc tấn công 51% thành công vào mạng lưới Ethereum Classic (#ETC) với sự tổ chức lại trên 100 block khác nhau. Chúng tôi đề nghị tất cả các dịch vụ giám sát chặt chẽ chuỗi và tăng đáng kể các xác nhận cần thiết.

Tin đồn về cuộc tấn công 51% trên blockchain ETC đã xuất hiện sớm vào ngày 7 tháng 1. Tài khoản Twitter của Ethereum Classic ban đầu đã bác bỏ những tin đồn, nói rằng mạng lưới vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, vừa qua, họ đã nhận ra cuộc tấn công và khuyên tất cả các sàn giao dịch và các pool đào tăng thời gian xác nhận.

Xem thêm:


Bạn nghĩ sao về cuộc tấn công này? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới! Cảm ơn độc giả đã đón đọc!

Đăng nhập email để cập nhật thông tin độc quyền.