Gần như tất cả 25 sàn giao dịch hàng đầu đều làm giả khối lượng giao dịch của mình, ngoại trừ Binance và Bitfinex

Gần như tất cả 25 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu được liệt kê trên Coinmarketcap đều đang cung cấp dữ liệu giao dịch giả mạo, theo tuyên … Đọc tiếp Gần như tất cả 25 sàn giao dịch hàng đầu đều làm giả khối lượng giao dịch của mình, ngoại trừ Binance và Bitfinex