Hơn 400,000 ETH đã được chuyển đi khỏi các ví ICO trong 30 ngày qua!

Các ICO đã giao dịch Ethereum (ETH) với tốc độ chóng mặt, với hơn 400,000 ETH đã được chuyển ra khỏi ví trong 30 ngày qua, theo dữ liệu từ … Đọc tiếp Hơn 400,000 ETH đã được chuyển đi khỏi các ví ICO trong 30 ngày qua!