IOHK công bố các công cụ hợp đồng thông minh mới cho Cardano

Công ty nghiên cứu Blockchain IOHK đã công bố các công cụ mới để viết hợp đồng thông minh cho Blockchain Cardano. Các bổ sung mới này được gọi là … Đọc tiếp IOHK công bố các công cụ hợp đồng thông minh mới cho Cardano