Nghị viện châu Âu kêu gọi hành động đối với việc áp dụng Blockchain trong thương mại

Nghị viện châu Âu (EP) đã kêu gọi các biện pháp nhằm thúc đẩy áp dụng Blockchain trong thương mại và kinh doanh trên toàn khu vực. Cơ quan lập … Đọc tiếp Nghị viện châu Âu kêu gọi hành động đối với việc áp dụng Blockchain trong thương mại