Tiểu bang Washington đề xuất Dự luật khuyến khích phát triển công nghệ Blockchain và DLT

163 Total Views
[Sassy_Social_Share count="1" total_shares="ON"]

Dự luật khuyến khích phát triển Blockchain

Thượng viện tiểu bang Washington đã đề xuất một dự luật mà thông qua việc sửa đổi luật hiện hành sẽ khuyến khích phát triển công nghệ sổ cái phân tán và công nghệ Blockchain. Dự luật dường như hệ thống hóa giấy phép và chữ ký kỹ thuật số được hỗ trợ bởi blockchain và cung cấp sự công nhận hợp pháp cần thiết để thực thi các tiêu chuẩn này.

Vào ngày 25/01, Thượng viện tiểu bang Washington đã giới thiệu SB 5638, một đạo luật liên quan đến việc “công nhận tính hợp lệ của công nghệ sổ cái phân tán”. Dự luật sẽ sửa đổi và bổ sung vào một đạo luật đã có trong luật tiểu bang, Đạo luật “Washington Electronic Authentication Act”, sửa đổi các mục “định nghĩa” cùng với “mục đích và giải thích” của đạo luật.

Hiện tại, mục đích Đạo luật Washington Electronic Authentication Act gồm có tạo thuận lợi cho thương mại bằng “tin nhắn điện tử đáng tin cậy”, đảm bảo rằng “chữ ký điện tử không bị từ chối công nhận hợp pháp”, và cung cấp “các cơ chế cấp phép tự nguyện cho chứng nhận chữ ký số”.

Dự luật blockchain mới sẽ điều chỉnh lại đạo luật để bao gồm cả việc “khuyến khích phát triển công nghệ sổ cái phân tán” vào danh sách trên.

Hơn nữa, dự luật bổ sung hai định nghĩa mới cho đạo luật hiện có. Một định nghĩa cho blockchain:

Blockchain, có nghĩa là một sổ cái đồng thuận hoặc cơ sở dữ liệu đồng thuận được bảo mật bằng mật mã, theo thứ tự thời gian và phân quyền, được duy trì thông qua internet, mạng ngang hàng hoặc tương tác tương tự khác.

Và một định nghĩa khác cho công nghệ sổ cái phân tán:

Công nghệ sổ cái phân tán, đồng nghĩa với bất kỳ giao thức sổ cái phân tán và cơ sở hạ tầng hỗ trợ nào, bao gồm blockchain mà sử dụng một sổ cái phân tán, phi tập trung, chia sẻ và được sao lại.

Dự luật được bảo đảm bởi bốn Thượng nghị sĩ cộng hòa: Sharon Brown, Ann Rivers, Randi Becker và Shelly Short. Cho đến nay, dự luật đã hoàn thành phiên họp đầu tiên của nó và hiện đang đối đầu với ủy ban, một bộ phận phi đảng phái của cơ quan lập pháp nhà nước chuyên tiến hành phân tích và nghiên cứu về luật được đề xuất.

Bối cảnh phát triển tiền điện tử

Tiểu bang Washington là một trung tâm công nghệ ở Tây Bắc Thái Bình Dương, với MicrosoftAmazon có trụ sở tại địa phương này. Hơn nữa, tiểu bang cũng tự hào khi có sự hiện diện mạnh mẽ từ FacebookGoogle.

Ngoài ra, Washington cũng đang phát triển một bối cảnh blockchain mạnh mẽ, với các công ty như NEM, StormX, RChain, Stably và các dự án khác tích cực đổi mới trong phạm vi tiểu bang.

Sự công nhận và hỗ trợ chính thức cho công nghệ ở cấp chính phủ có thể đẩy nhanh quá trình đổi mới tiền điện tử trong tiểu bang.

Đẩy mạnh lập pháp tại Hoa Kỳ

Trên khắp Hoa Kỳ, vẫn còn những dự luật khác được soạn thảo và thông qua nhằm hỗ trợ công nghệ blockchain. Gần đây, bang Wyoming đã thông qua một loạt các dự luật ủng hộ blockchain, theo sau là các bang như Ohio, Arizona và thậm chí là Washington, DC, đối với luật pháp liên bang.

Có vẻ như các nhà lập pháp chỉ vừa mới bắt đầu chú ý đến công nghệ mới, đặc biệt là về cách mà nó có thể tác động đến thương mại và quản trị.

Những trường hợp về sự công nhận trên càng khẳng định thêm cho tính hợp pháp của công nghệ sổ cái phân tán, bên ngoài các loại tiền điện tử đầu cơ. Với tốc độ này, dường như công nghệ blockchain sẽ có tác động sâu sắc hơn so với “tiền kỹ thuật số ngang hàng” đơn thuần.

Xem thêm:


Bạn nghĩ sao về động thái này? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận dưới đây!

Nguồn CryptoSlate

Đăng nhập email để cập nhật thông tin độc quyền.